Sürgaveres viidi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel taaskord ellu edukas projekt!

kyskMöödunud aasta 1. novembril hoo sisse saanud projekt kannab nime ,,Sürgavere Küla Seltsi võimekad ja teotahtelised liikmed”. Eesmärgiks sai võetud kogukonna liikmete oskuste parandamine erinevate projektide juhtimisel ja ürituste korraldamisel. Külaseltsi konsultandiks selles ühisprojektis sai valitud laialdase korralduskogemusega kultuurikorraldaja ja koolitaja Anu Rannu. Eelkõige keskenduti 2017. aastal toimuva Sürgavere Külapäev-Laadapäeva korraldamisele. Anu rolliks oli ürituse korraldusliku poole ülesehitamine, nõustamine ja ka edaspidi toimiva süsteemi loomine, mis oli suureks abiks ürituse korraldamisel.

Projekti viimased tegevused said juulikuu seisuga lõpetatud ja tuleb tõdeda, et tänu elluviidud projektile on meie küla leidnud endale palju uut jõudu just uute vabatahtlike näol. Paljud neist on leidnud rakendust lihtsamate korraldusülesannete täitmisel ja nii mõnigi proovib sel aastal kätt ka meeskonnapealikuna.

Sürgavere Küla Selts tahab siiralt tänada kõiki vabatahtlikke, kes meile appi on tulnud ja loomulikult ka Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali kelle finatseeritavast Kohaliku Omaalgatuse Programmist ka meie mittetulundusühing toetust sai.