Sürgavere- meie kodu

SÜRGAVERE VISIOON

Sürgavere piirkond on külaelu edenemisest huvitatud püsielanikega ning arenenud kohaliku ettevõtlusega suhteliselt iseseisev Suure-Jaani valla osa.

Sürgavere:
… on  meeldiv, puhas, huvitav ja turvaline elukoht kõigile, beebidest vanuriteni – igal nädalapäeval ja paljudeks aastateks!
… on hea ja mujalgi tuntud külade kogukond, millel on arenenud infrastruktuur. Siin arvestatakse erinevate gruppide huve, hoolitakse üksteisest ja täidetakse seatud eesmärgid, ollakse arenemisvõimelised!
… on inim-ja loodussõbralik, kultuurne, sportlik, terviseedendust toetav elu- ja töökoht nii põliselanikele kui uutele tulijatele!
… on haritud ja töökas tegutsemishimulistest inimestest tulvil väga ligitõmbavate elu- ja töökohtadega küla!
… on töökate inimeste kodu, mis elab, kestab ja areneb temale omasel moel!

Lisa kommentaar