Hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine saab toetust küsida

Viljandi Maavalitsus kuulutab hajaasustuse programmi avatuks 31. märtsist 2015.a.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist hajaasustuses paiknevate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Rohkem infot: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Hajaasustuse programmi pressiteade

Lisa kommentaar