Rubriigiarhiiv: Artiklid

Kevadtalgud juba sel laupäeval!

Tervitused kõigile!

 Sürgavere Küla Selts kutsub teid järjekordsele talgupäevale, ootame rohkelt osalejaid, sest koos on toredam ja jõuab rohkem.
Palun registreerige endid ka meie talgutele “Teeme ära” kodulehel http://talgud.teemeara.ee/events/surgavere-kevadel-korda-1 , sest talgulise passiga on võimalik saada mitmeid toredaid soodustusi: Pokumaa külastus 1€, rongipiletid -50% jne. Kõigi pakkumistega saab tutvuta talgulise rubriigis “Pakkumised talguhundi passi omanikule”.
Pane ennast talgutele kirja ja kohtume laupäeval 6. mail kell 10 purskkaevu juures!

Eesti Vabariigi 99.aastapäeva aktus

img_2795

22. veebruaril kogunesid paljud külaelanikud kooli aulasse, kus toimus pidulik aktus tähistamaks Eesti Vabariigi 99.sünnipäeva. Sõna võtsid nii külavanem kui Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba, kes mängis ka publikule väikese loo lõõtsal. Esinesid lasteaia- ja koolilapsed, naisansambel ning rahvatantsurühm. Jätkati ka eelmisel aastal alustatud aukodaniku valimise traditsiooni. Sel aastal sai selle toreda tunnustuse osaliseks aastaid kultuuriellu panustanud ja seda edendanud Niini Veskioja. Peo lõpetuseks said kõik maitsta imehead aastapäevatorti, sest mis pidu see ilma tordita on? 🙂

Vaata ka pilte sellest meeleolukast peost!

Sürgaveres on aastal 2016 ellu viidud kaks edukat projekti.

kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks

Nagu kõik mäletavad toimus Sürgaveres 10.septembril meeleolukas Kodukandipäev-laadapäev. Seda meie kogukonnale väga armsaks saanud üritust korraldasid külaseltsi eestvedajad läbi terve aasta. Üritust kaasrahastati KÜSK’i kohaliku omaalgatuse programmi abil, mille tarbeks kirjutatud projektiga juunis algust tehtigi. Eestvedajate ja vabatahtlike ühise jõupingutusena on projekt nüüdseks ellu viidud ja viimasedki tegevused on lõpetatud.

Lisaks sellele on elluviidud ka teine projekt, mis sai rahastust samuti kohaliku omaaalgatuse programmist. Selle raames soetas Sürgavere Küla Selts endale helitehnika komplekti, mis juba praegu on leidnud meie üritustel väga aktiivset kasutust ja tänu millele oleme helitehnika rendikulusid oluliselt suutnud vähendada. Ka eelmainitud ühistööna valminud projekt on tänaseks elluviidud ja selle tegevused lõpetatud.

Sürgavere Küla Selts tänab kõiki, kes projektide elluviimiseks vajalikke jõupingutusi tegid ja oma vaba aega pühendasid!

Sürgavere spordiväljakud läbisid uuenduskuuri

kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseksSürgavere spordiväljakud läbisid aasta jooksul korraliku uuenduskuuri. Sürgavere spordihoone välisväljakute korrastamine on olnud aastaid kavas, nüüdseks on ilus tulemus silmaga näha.  Koostöös MTÜ Sürgavere Küla Seltsi, Sürgavere Spordihoone ja Suure-Jaani vallavalitsusega saame täna ühiselt rõõmustada õnnestunud projekti üle.

Sügisel 2015 sai projektiga algust tehtud. Kui kokkulepped sõlmitud, teostati välisväljakute projekteerimistöödja Sürgavere Küla Selts taotles raha KÜSKi kohaliku omaalgatuse programmist. Rahastamisotsuse järel sai töödega alustada. Kui enne mängiti jalgpalli platsil, mille kõrguste vahe oli 2 meetrit, siis tänaseks on valminud Sürgaverre korralik 40×60 meetrit suur jalgpalli muruväljak. Vändra EPT suurepärase masinatöö järel oli plats tasapinnaline, kevadel sai pinnase korralikult ette valmistada ja talgute korras korjati kivid ära ning külvati muruseeme.  Lisaks jalgpalliväljakule rajati spordihoone juurde uus rannavolleplats. Siin lõid käed külge ka väga tublid töölaagri noored.

Väljakud võeti kohaliku kogukonna poolt hästi vastu ning mängulusti on mõlemal platsil jagunud paljudele. Samuti oli tore kogeda, et Sürgavere Spordihoones laagrites viibivad spordigrupid olid uute paranenud tingimuste üle rõõmsad ning kasutasid neid usinalt.

Projekti eestvedajaid tänati Sürgavere laadapäeval ning kuulutati väljakud kõigile avatuks.

Tänusõnad kõigile, kes spordiväljakute uuendamisele kaasa aitasid – rõõmu jagub paljudele!