Autori Sivar postitused

Sürgavere Küla Selts sai endale päris oma hümni!

Kõik, kes 23.juuni õhtul Meie EV100 kingitust avamas olid, said kuulda ja kaasa laulda meie külale pühendatud hümni, mis kannab pealkirja ,,Südamega Sürgaveres”. Asja juures on muidugi kõige toredam fakt, et hümni autoriteks on meie oma küla tublid ja andekad neiud:

Sõnad – Heidi Raba

Viis – Grete Espenberg

Kodus laulmiseks ja musitseerimiseks lisame siia ka hümni sõnad ja noodid:

sudamega-surgaveres-2-1 humn

Järjekordne edukas KOP-i projekt on lõpusirgel!

 

kysk

Nagu külarahvas kindlasti möödunud Külapäev-Laadal märkas, kaunistas meie külaseltsi ala kirev, kollast värvi telk, millel peal Sürgavere Küla Seltsi logo. See telk sai soetatud just Kodanikuühiskonna sihtkapitali poolt finantseeritava Kohaliku Omaalgatuse Programmi raames. Kindlasti võib uskuda, et parem pildilolek tagab ka aktiivsete inimeste jõudmise meie külaseltsi liikmete hulka.

Samuti saime sama projektiraames rahastust ka võrride võidusõiduraja ettevalmistus-ja parandustöödeks. OÜ Leminder parandas raja seisukorda ja valmistas uusi piirdeid, et võistlust ohutumaks muuta.  Tänu sellele, olid sel aastal võistlustingimused oluliselt paremad ja ka pealtvaatajate ohutus oli tagatud.

Projekti ellu viies kasvas sel aastal ka vabatahtlike nimekiri aukartust äratavalt pikaks. MTÜ Sürgavere Küla Selts tänab kõiki vabatahtlikke, kes projekti õnnestumisse oma panuse andsid ja loodab neid kõiki näha ka järgmisel Külapäev-Laadal kaasa löömas. Tänaseks on projekti tegevused lõpetatud ja tegeletakse aruandlusega.

Sürgaveres viidi Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel taaskord ellu edukas projekt!

kyskMöödunud aasta 1. novembril hoo sisse saanud projekt kannab nime ,,Sürgavere Küla Seltsi võimekad ja teotahtelised liikmed”. Eesmärgiks sai võetud kogukonna liikmete oskuste parandamine erinevate projektide juhtimisel ja ürituste korraldamisel. Külaseltsi konsultandiks selles ühisprojektis sai valitud laialdase korralduskogemusega kultuurikorraldaja ja koolitaja Anu Rannu. Eelkõige keskenduti 2017. aastal toimuva Sürgavere Külapäev-Laadapäeva korraldamisele. Anu rolliks oli ürituse korraldusliku poole ülesehitamine, nõustamine ja ka edaspidi toimiva süsteemi loomine, mis oli suureks abiks ürituse korraldamisel.

Projekti viimased tegevused said juulikuu seisuga lõpetatud ja tuleb tõdeda, et tänu elluviidud projektile on meie küla leidnud endale palju uut jõudu just uute vabatahtlike näol. Paljud neist on leidnud rakendust lihtsamate korraldusülesannete täitmisel ja nii mõnigi proovib sel aastal kätt ka meeskonnapealikuna.

Sürgavere Küla Selts tahab siiralt tänada kõiki vabatahtlikke, kes meile appi on tulnud ja loomulikult ka Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitali kelle finatseeritavast Kohaliku Omaalgatuse Programmist ka meie mittetulundusühing toetust sai.