Sürgaveres on aastal 2016 ellu viidud kaks edukat projekti.

kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks

Nagu kõik mäletavad toimus Sürgaveres 10.septembril meeleolukas Kodukandipäev-laadapäev. Seda meie kogukonnale väga armsaks saanud üritust korraldasid külaseltsi eestvedajad läbi terve aasta. Üritust kaasrahastati KÜSK’i kohaliku omaalgatuse programmi abil, mille tarbeks kirjutatud projektiga juunis algust tehtigi. Eestvedajate ja vabatahtlike ühise jõupingutusena on projekt nüüdseks ellu viidud ja viimasedki tegevused on lõpetatud.

Lisaks sellele on elluviidud ka teine projekt, mis sai rahastust samuti kohaliku omaaalgatuse programmist. Selle raames soetas Sürgavere Küla Selts endale helitehnika komplekti, mis juba praegu on leidnud meie üritustel väga aktiivset kasutust ja tänu millele oleme helitehnika rendikulusid oluliselt suutnud vähendada. Ka eelmainitud ühistööna valminud projekt on tänaseks elluviidud ja selle tegevused lõpetatud.

Sürgavere Küla Selts tänab kõiki, kes projektide elluviimiseks vajalikke jõupingutusi tegid ja oma vaba aega pühendasid!